a                   K.R.V.G.B.                   B
Koninklijke Roeselaarse Verstandhouding GolfBiljart
HomeCompetitieBekerIndividueelWedstrijdenBerichtenBestuurSponsorsLinksFormulieren

Live UitslagenHistoriekReglementLokalenlijstLijst kapiteinsFinancieelClub ActiviteitenBiljartnummers
   

29/09/2020 - alle kampioenschappen staan online

1. Alle trekkingen staan online evenals de verdeling van volgende ronde.

2. Iedere speler of duo's zijn verdeeld in poule's. Naast ieder lokaal staat het nummer van de poule waarin gespeeld wordt. De winnaars van iedere poule spelen de volgende ronde in een reeds op voorhand bepaalde poule.

3. Wekelijks worden de lokalen bekend gemaakt.

4. Er worden enkel nog officiële documenten aanvaard. Enkel aanvragen met deze documenten en via het info@krvgb.be adres zijn verzonden worden behandeld.26/09/2020 - Indeling poules, jongeren,  individueel en duo's

1. We ontvingen voor het individueel kampioenschap 132 inschrijvingen, deze gaan verdeeld worden in 4 poules van 5 en 28 poules van 4 spelers.

2. Voor het duo kampioenschap zijn er 58 inschrijvingen, dat zijn 29 duo's verdeeld in 3 poules van 3 en 5 poules van 4 duo's.

3. Er zijn 8 jongeren ingeschreven. Deze gaan in 1 poule en over 4 speeldagen verdeeld worden. Er is een 4e bis speeldag voorzien voor eventuele inhaalwedstrijden onder de jongeren.

4. De eenmalige trekking gaat door op maandag 28 september in lokaal Siberie vanaf 19:00u.

5. De wedstrijden individueel worden in de eerste twee speelweken verdeeld over telkens 16 lokalen die uitgeloot worden. Voor het verdere verloop van dit kampioenschap worden de lokalen door het bestuur toegekend.

6. De wedstrijden voor de eerste ronde van het duo kampioenschap worden toegekend aan lokalen die minstens twee spelers inschreven, zoals het reglement voorziet.
   
 Acht lokalen krijgen wedstrijden toegekend.

7. Vanaf de tweede ronde komen ook de lokalen die minstens één speler inschreven in aanmerking. Voor het verdere verloop van dit kampioenschap worden de lokalen door het bestuur toegekend.

8. De wedstrijden voor jongeren worden verdeeld over vier lokalen welke jongeren inschreven. Ieder lokaal krijgt zeven wedstrijden toegekend.

9. Tijdens deze wedstrijden dient het juiste uitslagformulier gebruikt te worden, deze zijn in de lokalen aanwezig.

10. De uitslagen en volgende wedstrijden worden ter kennis gebracht via de website.

11. Gelieve het reglement betreffende deze kampioenschappen nog eens te bekijken. Bij twijfel mag er steeds beroep gedaan worden op een bestuurslid.


11/09/2020 - Aanmaak KRVGB platform op sociale media Facebook


1. Het bestuur heeft een groep gemaakt op de sociale media Facebook onder de naam “KRVGB”. We gaan in de toekomst dit platform gebruiken voor mededelingen naar alle leden, ook lokaalhouders. Het is nog steeds zo dat alle officiële mededelingen via    onze website de enige zijn die gelden ! Dit platform is louter informatief en een verwijzing naar de website.

2.
De inschrijvingsbrieven welke de ploegverantwoordelijken hebben ontvangen op hun vergadering, werden ook naar de lokalen gemaild. Wij vragen aan de lokaal uitbaters om deze af te printen en in hun lokaal uit te hangen. Deze worden niet meer in hun enveloppes gestopt.

3.
De inschrijvingen moeten tegen 20 september in ons bezit zijn.(uiterste datum van inschrijving)

4.
Ieder lid mag zich persoonlijk inschrijven via mail of eender hoe dit jaar, wel met zijn lidnummer en RRN. Zo houden wij de controle over de echtheid van de inschrijving.

5.
De lokalen krijgen enkel wedstrijden toegewezen indien er ook spelers uit hun lokaal zich hebben ingeschreven, dit geld voor alle kampioenschappen.

30/08/2020 - inschrijvingen individueel, duo - en jongerenkampioenschappen


1. Er kan online ingeschreven worden voor deze kampioenschappen

2. De inschrijvingsdocumenten werden aan de ploegverantwoordelijken overhandigd op de algemene vergadering

3. Spelers die willen deelnemen kunnen dit jaar ook persoonlijk online inschrijven voor deze kampioenschappen via mail naar info@krvgb.be (de inschrijving wordt bevestigd)

4. Alle speeldata zijn terug te vinden in de speelkalender

5. De trekking voor deze kampioenschappen gaat door op maandagavond 28 september 2020 vanaf 19:00u

6
. In het gele reglementenboekje staat er op pagina 33, hoofdstuk 11, artikel 11, punt c - 4e gedachtestreepje een fout. De ploegverantwoordelijken hebben voor al hun spelers een aanpassing gekregen.

7. Gelieve de website regelmatig te raadplegen voor informatie of wijzigingen die in de loop van het seizoen zich kunnen voordoen

8. Aangezien de ploegverantwoordelijken geen grote reglementenboek meer krijgen, wordt er voor het bekijken van de reglementen verwezen naar de website25/08/2020 - afhaling prijzen kampioenen.

1. Na deze vergadering worden alle spelers uit de kampioensploegen en individuele reekswinnaars uit het voorbije seizoen uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te komen nemen.

2. De prijzen die niet persoonlijk kunnen afgehaald worden, mogen door hun huidige ploegverantwoordelijke (seizoen 2020-2021) meegegeven worden mits ondertekening van het bijhorend document.

3. De prijsafhaling is mogelijk vanaf 12:00 tot 13:00u.


18/08/2020 - wijziging speelkalender !!

1. De speelkalender voor het seizoen 2020-2021 werd aangepast naar aanleiding van de Corona-maatregelen. Er werd beslist om te starten met het individueel, duo - en jongerenkampioenschap in plaats van met het ploegenkampioenschap.

2. Er wordt gestart met deze kampioenschappen op zaterdag 10 oktober 2020 ipv op de voorziene datum van 05 september 2020.(start ploegenkampioenschap)

3. De trekking voor deze kampioenschappen gaat door op maandagavond 28 september in lokaal Siberie.

4. De algemene vergadering voor ploegverantwoordelijken op zaterdag 29 augustus 2020 om 10:00u zal doorgaan zoals voorzien wel onder de nodige Covid 19 maatregelen.

5. Na deze vergadering worden alle spelers uit de kampioensploegen en individuele reekswinnaars uit het voorbije seizoen uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te komen nemen. Dit is mogelijk vanaf 12:00 tot 13:00u.

6. Gelieve de website regelmatig te raadplegen voor informatie of wijzigingen die in de loop van het seizoen zich kunnen voordoen.

    Dit zijn:
 
- ARENA A                   (alle spelers die minstens 1 wedstrijd hebben gespeeld)
- SIBERIE B                 (alle spelers die minstens 1 wedstrijd hebben gespeeld)
- DE BOLLE A              (alle spelers die minstens 1 wedstrijd hebben gespeeld)
- DE BOOMERANG A (alle spelers die minstens 1 wedstrijd hebben gespeeld)

 DE VIERWEG A (enkel de ploegverantwoordelijke of zijn vervanger)
 DE BOLLE F      (enkel de ploegverantwoordelijke of zijn vervanger)

- BRUNEEL PHILIPPE
- GUILLEMYN JIMMY
- CARREIN GERDY
- MESEURE DIRK17/07/2020 - uitnodigingen voor de algemene vergadering

1. De ploegverantwoordelijken worden uitgenodigd op de jaarlijkse vergadering die doorgaat op zaterdag 29 augustus 2020 om 10.00 uur in zaal De Zilverbergstatie.

2. Deze vergadering is verplicht, de ploegverantwoordelijke die niet in de mogelijkheid is om te komen mag zich laten vervangen door één van zijn spelers.

3. Er werd een mail verstuurd naar de nog te bereiken mailadressen van de ploegverantwoordelijken. Een brief per post volgt einde juli.

    Daarop gaan jullie spelers staan die ingeschreven zijn, alsook de eventuele bijkomende bedragen die nog dienen betaald te worden. Deze betalingen dienen te gebeuren voor 26 augustus 2020. 

4. Wegens het Coronavirus is ons jaarlijks feest niet kunnen doorgaan. We zouden indien de maatregelen het toelieten een receptie voor de kampioenen organiseren, ook deze organistatie hebben we geannuleerd.

5. We bieden onze kampioenen alsnog de mogelijkheid om hun waardevolle prijs te komen afhalen, dit na de algemene vergadering met de ploegverantwoordelijken op zaterdag 29 augustus. Dit tussen 12.00 en 13.00 uur.

6. De prijzen die niet afgehaald worden, zullen na 13.00 uur verbeurd verklaard worden. Deze prijzen mogen ook afgehaald worden door een ander lid, mits hij zijn naam en handtekening plaatst op een daartoe voorzien formulier.

7. Alle spelers die recht hebben op een prijs met een nog te bereiken mailadres of gsm nummer, werden persoonlijk op de hoogte gebracht van deze uitnodiging.09/05/2020 - beslissingen genomen door het coronavirus

1. Het bestuur heeft tijdens een videovergadering op 08 mei beslist dat het ploegenkampioenschap wordt afgesloten na de 21e speeldag.

2. De klassementen worden dan ook behouden zoals deze na het einde van 21e speeldag werden afgewerkt.

3. Dat betekent dat volgende ploegen kampioen zijn;

- 1e afdeling; ARENA A
- 2e afdeling; SIBERIE B
- 3e afdeling; DE BOLLE A
- 4e afdeling; DE BOOMERANG A

4. Volgende ploegen zakken een reeks;

- 1e afdeling; DE NIEUWE RUITER E (ploeg is gestopt)
- 2e afdeling; SIBERIE C
- 3e afdeling; DE VIERWEG B

5. Volgende spelers zijn individueel reekskampioen;

- 1e afdeling; BRUNEEL PHILIPPE
- 2e afdeling; GUILLEMYN JIMMY
- 3e afdeling; CARREIN GERDY
- 4e afdeling; MESEURE DIRK

6. Het bestuur wenst iedereen proficiat met hun kampioenschap, er wordt voor deze kampioenen een trofee voorzien.

7. Er werd eveneens beslist dat de bekerfinales niet meer zullen afgewerkt worden, er zijn dus geen bekerkampioenen.

8. Ons jaarlijk kampioensfeest werd ook dit jaar geannuleerd.

9. Ook werd het jongeren kampioenschap geannuleerd.

10. Er zal door het bestuur bekeken worden hoe en wanneer de trofeeën kunnen overhandigd worden. Dit wordt ten gepaste tijde medegedeeld.

11. Het bestuur hoopt van iedereen dat ze begrip opbrengen voor deze moeilijke beslissingen die we door het coronavirus dienen te nemen.
      We hopen dat alle leden en hun familie deze coronacrisis gezond doorkomen.

12. De speelkalender en de reeks indeling voor 2020 - 2021 staat online, de wedstrijden zijn nog niet ter beschikking.

13. We verwelkomen het nieuwe lokaal T HOEKSKE

21/04/2020 - inschrijvingen voor het volgend seizoen

Alle inschrijvingen voor het volgend seizoen zijn binnen : er werden 43 ploegen ingeschreven, zijnde 4 minder dan vorig seizoen.
Deze zullen in 4 reeksen ingedeeld worden : 3 reeksen van 11 ploegen (1e, 2e en 3e afdeling) en 1 reeks van 10 ploegen (4e afdeling).

De exacte reeksindeling kan momenteel nog niet opgemaakt worden, we wachten immers nog af of we de laatste speeldag al dan niet kunnen afwerken.
Indien we de laatste speeldag niet meer zouden kunnen afwerken, dan geldt de stand van de voorlaatste speeldag (zie tabblad 'competitie') als eindstand van het seizoen 2019-2020.

Binnenkort zal op de website de lijst verschijnen van 'vrije spelers' : dit zijn de spelers die, ten opzichte van vorig seizoen, niet meer in een ploeg getekend hebben.
Kapiteins die nog op zoek zijn naar spelers om hun ploeg aan te vullen, kunnen deze lijst raadplegen en misschien enkele spelers contacteren.


31/03/2020 - inbrengen van de spelerslijsten via de website

1. Aan de lokaalhouders en ploegverantwoordelijken wordt de mogelijk geboden om via de website de spelerslijsten in te brengen.

2. Dit kan via de link "pagina" onderaan de home page. Let wel op, alle spelers die in het rood gekleurd staan zijn reeds in een ploeg ingeschreven.

3. Zowel de lokaalhouder als hij in het bezit is van de spelerslijst en de ploegverantwoordelijken kunnen deze inbrengen op de website.

4. De rode spelerslijsten dienen nog steeds duidelijk leesbaar gemaild en door jullie bewaard te worden.

5. Van zodra mogelijk dienen de originelen in ons bezit gesteld te worden.
30/03/2020 - aanpassing na verlenging maatregelen betreffende het coronavirus

1. Vanaf het moment dat de cafés terug mogen open gaan, zullen we eerst en vooral

- de laatste speeldag (normaal voorzien voor 14 maart) en

- de bekerfinales proberen af te werken.

2. Voor het jongeren- en duo-kampioenschap zullen we jammer genoeg geen weken genoeg meer hebben, deze worden dus afgeschaft.

3. De vergadering met de lokaalhouders van 21 april kan niet doorgaan.

De spelers- en transferlijsten dienen door jullie in een goed leesbaar formaat ingescand te worden en zo vlug mogelijk doorgestuurd naar info@krvgb.be.

De lijsten die al binnengegeven werden in het lokaal, dienen door de lokaalhouder doorgestuurd te worden.

De lijsten die nog in het bezit zijn van de kapiteins, dienen door hen doorgestuurd te worden.

In deze moeilijke tijden waar we nu doorheen moeten, en wetende dat de horeca het momenteel niet gemakkelijk heeft, heeft het bestuur beslist dat de inschrijvingsgelden voor de ploegen, die normaal gezien door de lokaalhouders dienen betaald te worden, niet moeten betaald worden.

Alle inschrijvingen van de ploegen zijn dus gratis.

4. De transfergelden dienen wel betaald te worden. Tegelijkertijd met het insturen van de transferlijst, dient per ploeg een storting gedaan te worden van het overeenstemmende bedrag. Deze betaling dient gebeuren ten laatste tegen zaterdag 18 april.

Ook de lidgelden van de spelers dienen ten gepaste tijde (eind augustus) betaald te worden. Alle kapiteins ontvangen hier later nog een brief voor.

5. Het feest van 23 mei blijft voorlopig behouden, al zijn we aan het kijken of we de datum kunnen opschuiven naar de maand juni. Voorlopig moeten hiervoor nog geen inschrijvingslijsten- en gelden doorgestuurd worden.

We houden jullie op de hoogte hoe het evolueert.

6. Bij deze wens ik, na 29 jaar bestuurslid te zijn geweest, jullie allemaal te bedanken voor de goede samenwerking. Ik had mijn afscheid in betere omstandigheden wensen aan te kondigen op de vergadering van 21 april, maar een of ander virus heeft dit belemmerd.

Ik twijfel er niet aan dat jullie allemaal de 2 nieuwe bestuursleden, Gunther Bruynooghe en Ellen Deseure, de kans zullen geven zich te bewijzen.

 

Hopelijk blijft iedereen in goede gezondheid !

 

14/03/2020 - mededeling nav de beslissing van de regering betreffende het coronavirus

Op de laatste bestuursvergadering van vrijdag 13/03 werd beslist dat, vanaf het moment dat de cafés terug mogen open gaan :

- eerst de laatste speeldag (normaal voorzien voor vandaag) zal afgewerkt worden (datum wordt voorlopig geplaatst op 11 april)

- de week erna de bekerfinales zullen gespeeld worden.

Eventueel zullen daarna nog het duo-kampioenschap en het jongerenkampioenschap afgewerkt worden. De inschrijvingen die de lokaalhouders hiervoor al liggen hebben, mogen doorgemaild worden naar info@krvgb.be.

Spelers die hiervoor nog niet ingeschreven zijn en dit nog wensen te doen, kunnen een mail sturen naar hetzelfde mailadres.

Een nieuwe datum voor de trekking en de speeldata van deze kampioenschappen zal later medegedeeld worden. Spelers die al ingeschreven zijn en die dan bemerken dat de speeldata niet passen in hun agenda, zullen de kans krijgen om hun inschrijving te annuleren

 

Het individueel kampioenschap zal niet gespeeld worden.

Bij deze gaat ook de finale-avond van 16 mei niet door. Eventuele finales van het jongeren- en duo-kampioenschap zullen dan in de cafés gespeeld worden (nog toe te wijzen).

De vergadering met de lokaalhouders blijft behouden op 21 april.

Indien de maatregelen van de regering zouden verlengd worden tot na deze datum, zullen wij u laten weten hoe we dit zullen oplossen.

Het feest van 23 mei gaat wel door.

Uw inschrijvingen hiervoor dienen binnengebracht te worden op 21 april.


 
 Copyright © 2013 by Johan Vanslambrouck