a                   K.R.V.G.B.                   B
Koninklijke Roeselaarse Verstandhouding GolfBiljart
HomeCompetitieBekerIndividueelWedstrijdenBerichtenBestuurSponsorsLinksFormulieren

Live UitslagenHistoriekReglementLokalenlijstLijst kapiteinsFinancieelClub ActiviteitenBiljartnummers
   

19/05/2018 - 1/8e finales individueel kampioenschap
12/05/2018 - 1/16e finales individueel kampioenschap

1. Het uitslagformulier van lokaal De Boomerang werd te laat doorgestuurd.

2. We vernemen het overlijden van Rik Vandenheede, speler van Den Bassin A, op 65-jarige leeftijd.  De uitvaartdienst gaat door op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de aula van de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat te Roeselare.   Het bestuur wenst hierbij zijn innige deelneming te betuigen aan de familie en vrienden van Rik.

05/05/2018 - derde ronde individueel kampioenschap

In de derde ronde viel nog 1 forfait te noteren : Marino Duquenois gaf zonder geldige reden FF. De voorziene boete en de daarbij horende schorsing om volgend seizoen deel te nemen aan dit kampioenschap worden toegepast.

28/04/2018 - tweede ronde individueel kampioenschap

1. In de tweede ronde vielen nog drie forfaits te noteren : Vandenberghe Goran, Vandenberghe Jarni en Vanhaelewyn Sean gaven zonder geldige reden FF, niettegenstaande deze spelers hun wedstrijd nog van uur of datum konden verplaatsen. De voorziene boete en de daarbij horende schorsing om volgend seizoen deel te nemen aan dit kampioenschap worden toegepast.

2. Jongeren kunnen na afspraak hun wedstrijdschema komen ophalen bij Johan Hoirelbeke, Klokkeputstraat 73, 8800 Roeselare. Indien zij niet in de mogelijkheid zijn om hun wedstrijd op het aangekondigd uur of datum te spelen, mogen ze onderling en na goedkeuring die wedstrijd verplaatsen. Alle wedstrijden moeten gespeeld worden tegen de laatste speeldag in het voorziene lokaal. De wedstrijden worden wekelijks op de website gepubliceerd. Na overleg met de spelers mogen de scheidsrechters tijdens deze wedstrijden zelf de fout aanduiden en bestraffen. De lokalen zijn verantwoordelijk voor het doormailen of binnenbrengen van de uitslagen tegen zondagmorgen 11.00u.

3. Gelieve de reglementen inzake het individueel kampioenschap nog eens door te nemen aub, zo worden misverstanden dan ook vermeden.

4. Cafe Quicky uit Izegem is bereid om volgend seizoen een ploeg onderdak te geven. Geïnteresseerde spelers kunnen contact opnemen met de uitbater op 0476/22.85.35. 

14/04/2018 - eerste ronde individueel kampioenschap

1. In de eerste ronde van het individueel kampioenschap vielen 3 forfaits te noteren zonder geldige reden : Eric Tommeleyn, Colin Dumoulin en Damon Dumoulin krijgen de voorziene boete en worden geschorst voor het individueel kampioenschap van volgend seizoen.                                In de wedstrijd tussen Rik Mommerency en Damon Dumoulin viel een dubbele forfait te noteren, wat betekent dat er in de volgende ronde 1 spelers zal vrijgeloot worden.

2. Lokaal Duqkie's Place gebruikte niet het juiste uitslagformulier en wordt de voorziene boete aangerekend.

3. Op zaterdag 20 april zijn er geen wedstrijden wegens het paasweekend. 

07/04/2018 - finales bekercompetitie

1. Melrose B en De Tonne B winnen de bekerfinales (voor details zie tabblad 'Beker')

 2. Op maandag 8 april wordt de eerste trekking van het individueel kampioenschap gehouden in lokaal Siberië om 20 uur.

     Opgelet : de tweede trekking wordt verplaatst van 22 naar 15 april

 

31/03/2018 - Zesentwintigste speeldag ploegencompetitie

1. Overzicht van het seizoen 2018-2019 :

    Kampioenen : Arena A, De Bolle E, De Tonne B en De Kabien C

     Dalers : Melrose D,  Duqkies Place A en De Kabien A

    Individuele winnaars per reeks : Andy Olivier, Sam Gouwy, Gio Vanhantsaeme en Dirk Meseure.

2. Zaterdag aanstaande 6 april worden de bekerfinales afgewerkt in lokaal Siberië.

3. Op maandag 8 april wordt de eerste trekking van het individueel kampioenschap gehouden in lokaal Siberië.

     Opgelet : de tweede trekking wordt verplaatst van 22 naar 15 april

24/03/2018 - Vijfentwintigste speeldag ploegencompetitie

17/03/2018 - Vierentwintigste speeldag ploegencompetitie

1. Op twee speeldagen van het einde van het ploegenkampioenschap eindigt Melrose D als laatste in 1e afdeling en zakt volgend seizoen naar tweede afdeling. 

10/03/2018 - Drieëntwintigste speeldag ploegencompetitie

1. Op drie speeldagen van het einde van het ploegenkampioenschap is Arena A uit 1e afdeling de enige reeds gekende kampioen. In tweede afdeling staat al vast dat Duqkie's Place A zakt en dus volgend seizoen een reeks lager zal spelen. In vierde afdeling tenslotte zal De Koevoet B als laatste eindigen.

2. Nieuwe ploegen en/of lokalen die zich wensen in te schrijven voor het volgend seizoen, dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier (zie rubriek "formulieren") in te vullen en zo vlug mogelijk op het secretariaat te bezorgen.

3. Ploegen die na het huidig seizoen van lokaal wensen te veranderen dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier (zie rubriek "formulieren") in te vullen en vóór aanvang van het individueel kampioenschap op het secretariaat te bezorgen.

4. De inschrijvingsformulieren voor de individuele kampioenschappen werden ter beschikking gesteld van de lokalen.  De inschrijvingen moeten ten laatste op 31 maart (voor de senioren) en 15 april (voor de jongeren) ingediend worden door de lokaalhouders. 

03/03/2018 - Tweeënentwintigste speeldag ploegencompetitie

1. Tijdens de klachtenzitting van 1 maart betreffende de wedstrijd De Boomerang A - Duqkie's Place C werd het volgende beslist :

     - Duqkie's Place C beriep zich in zijn klacht op artikel 28 van het spelreglement. Uit de verklaringen bleek dat er op geen enkel moment een verwittiging gegeven werd door de scheidsrechter. Om die reden kan er dan ook geen positief gevolg gegeven worden aan de klacht aangezien

       het reglement terzake niet correct werd toegepast

    - de uitslag van de wedstrijd wordt behouden op 5-5 

    - speler Nicolas Dubus van de Boomerang A krijgt een waarschuwing wegens zijn gedrag tijdens de wedstrijd

    -  gezien de onaangekondigde afwezigheid van de kapitein van De Boomerang A, zal zijn ploeg dienen in te staan voor de betaling van de hieraan verbonden 15 Euro.

De uitslag van de wedstrijd en het aangepast klassement zijn terug te vinden in het tabblad 'Competitie'.

2. Nieuwe ploegen en/of lokalen die zich wensen in te schrijven voor het volgend seizoen, dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier (zie rubriek "formulieren") in te vullen en zo vlug mogelijk op het secretariaat te bezorgen.

3. Ploegen die na het huidig seizoen van lokaal wensen te veranderen dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier (zie rubriek "formulieren") in te vullen en vóór aanvang van het individueel kampioenschap op het secretariaat te bezorgen.

24/02/2018 - Eenentwintigste speeldag ploegencompetitie

1. Er werd een klacht ingediend aangaande de wedstrijd De Boomerang A - Duqkie's Place C in vierde afdeling.  In afwachting van de behandeling van deze klacht werd de uitslag van die wedstrijd nog niet verwerkt in de competitie-uitslagen en het klassement.

2. Nieuwe ploegen en/of lokalen die zich wensen in te schrijven voor het volgend seizoen, dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier in te vullen en zo vlug mogelijk op het secretariaat te bezorgen.

3. Ploegen die na het huidig seizoen van lokaal wensen te veranderen dienen hiervoor het voorziene aanvraagformulier in te vullen en vóór aanvang van het individueel kampioenschap op het secretariaat te bezorgen. 

17/02/2018 - Twintigste speeldag ploegencompetitie

Er werd geen lidnummer ingevuld van Jaisy Delchambre.

10/02/2018 - 1/2e finales bekercompetitie

03/02/2018 - Negentiede speeldag ploegencompetitie

Wegens het grote succes heeft het bestuur op de laatste bestuursvergadering beslist dat het inbrengen van de uitslagen via de website vanaf volgend seizoen verplicht zal worden.  Toch zijn er nog enkele kapiteins die hiervan geen gebruik maken.  Zij worden aangespoord om dit, voor de laatste 7 resterende speeldagen, alsnog te doen zodat ze met het systeem vertrouwd raken.

27/01/2018 - Achttiende speeldag ploegencompetitie

Kathy Vanderstraeten vulde een verkeerd lidnummer in.

20/01/2018 - Zeventiende speeldag ploegencompetitie

14/01/2018 - 1/4e finales bekercompetitie

07/01/2018 - Zestiende speeldag ploegencompetitie

23/12/2018 - Vijftiende speeldag ploegencompetitie

Het uitslagformulier van lokaal Duqkie's Place was te laat binnen.

Het bestuur verneemt het overlijden van de echtgenote van Gerdy Carrein. Hierdoor wordt de wedstrijd The Settler B - De Bolle A van aanstaande zaterdag uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.  Het bestuur wenst bij deze zijn innige deelneming te uiten aan Gerdy en zijn familie.

16/12/2018 - Veertiende speeldag ploegencompetitie

Twee ploegen, Pelikaan B uit tweede en Den Bassin B uit derde afdeling, gaven een algemene forfait en krijgen de hiervoor voorziene boete.

9/12/2018 - Dertiende speeldag ploegencompetitie

De eerste test voor het online inbrengen van de uitslagen werd door 11 kapiteins met succes uitgevoerd.  We streven er naar om alle uitslagen op die manier binnen te krijgen.

Kapiteins die niet in de mogelijkheid zijn om de uitslag op deze manier door te geven, kunnen beroep doen op een medespeler, iemand van de tegenpartij of de lokaaluitbater. 

05/12/2018 : Ingeven van de uitslagformulieren via de website : volledige tekst van de mail die naar alle kapiteins en lokaaluitbaters gestuurd werd :

Beste kapiteins en lokaalhouders, 

zoals reeds gemeld op de laatste vergaderingen, zijn we van plan om jullie de kans te geven om de uitslagen van de wedstrijden via de website in te geven. Bij voorkeur moet het inbrengen gebeuren door de kapitein van de thuisploeg, liefst in het bijzijn van de kapitein van de bezoekers.

In uitzonderlijke gevallen kan de lokaaluitbater de uitslag ook via de website inbrengen.

Het is (voorlopig nog) geen verplichting, maar het grote voordeel is dat er geen fouten meer kunnen gemaakt worden (lidnummers, forfaits, enz…) en er hiervoor dan ook geen boetes meer kunnen vallen.

We zijn van plan om een testperiode te laten ingaan aanstaande zaterdag 8 december (13e speeldag). Indien de resultaten positief blijken, zullen we beslissen of we dit vanaf volgend seizoen al dan niet zullen verplichten.

In praktijk komt het hier op neer :

- het papieren uitslagformulier dient nog steeds ingevuld te worden en moet gedurende de speelavond ter inzage liggen

- na afloop van de wedstrijd kunnen jullie de uitslag, alleen of samen met de kapitein van de bezoekende ploeg, inbrengen via de website

- hoe dit stap voor stap gebeurt, staat beschreven in de uitleg (pdf-file) in bijlage (zie onderaan). Ook op de website kunnen jullie deze uitleg raadplegen.

Enkele opmerkingen bij de uitleg in bijlage :

- pagina 4 : dit is het startscherm voor het inbrengen van de uitslag

- pagina 5 : in deze volgorde volgende velden aanvinken :  

                        1. datum

                        2 + 3. thuisploeg + letter

- pagina 6 : dit is een normale situatie waarbij alle spelers aanwezig waren

- pagina 7 : situatie waarbij bv. de vijfde speler van de bezoekende ploeg afwezig was. Door het aanvinken van een forfait wordt automatisch 5-0 / 5-0 ingevuld

- pagina 8 : invullen van de verschillende manches, waarna automatisch de einduitslag verschijnt

- pagina 9 :       - in de eerste 2 vakken kunnen eventuele opmerkingen door de thuis- en bezoekende ploeg ingevuld worden. Dit zijn geen verplichte velden.

                        - de volgende 4 velden moeten verplicht ingevuld worden. Indien de kapitein van de tegenpartij niet meer aanwezig is, mag er 2 maal hetzelfde e-mailadres ingevuld worden door de kapitein van de thuisploeg.

                        Indien de lokaaluitbater zelf de uitslag inbrengt, dient hij zijn eigen mailadres 2 maal in te vullen.

 

Indien het gelukt is om de uitslag door te sturen, dan hoeft de lokaaluitbater het uitslagformulier niet meer binnen te brengen of door te mailen.

Wel moeten de formulieren bewaard worden in het lokaal voor in het geval er een klacht zou ingediend worden.

Voor verdere vragen of bij problemen kan u terecht bij een van de bestuursleden.

Ook hier kan de pdf-file met de handleiding geraadpleegd worden : handleiding

02/12/2018 - 1/8e finales bekercompetitie

Het bestuur verneemt het overlijden van Geert Librecht op 65-jarige leeftijd. Geert was gedurende enkele tijd voorzitter van de KRVGB en behaalde tijdens zijn succesvolle biljartcarrière maar liefst 9 maal de titel van kampioen van Roeselare. In naam van alle leden wenst het bestuur dan ook zijn medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van Geert.   De uitvaart vindt plaats op donderdag 06 december in de aula van het funerarium Bael, Stationsstraat 13 te 9420 Haaltert.

Birger Rondelez vulde geen lidnummer in, Nicolas Dubus vulde een verkeerd lidnummer in.

26/11/2018 - Twaalfde speeldag ploegencompetitie

Van Siberië werd alleen het lidnummer van Maxim Delaey ingevuld. Van de overige 4 spelers werd geen lidnummer ingevuld.

19/11/2018 - Elfde speeldag ploegencompetitie

Patrick Vanneste van De Bolle B en Florian Decaestecker van Duqkie’s Place B vulden een verkeerd lidnummer in.

11/11/2018 - Tiende speeldag ploegencompetitie

Van Geert Desimpelaere en Kilian Samyn werd een verkeerd lidnummer ingevuld. 

04/11/2018 - Negende speeldag ploegencompetitie

De uitslagformulieren van lokaal Duqkie's Place werden te laat doorgestuurd.

Van Wesley Bulcke werd een verkeerd lidnummer ingevuld, van Danny Dumortier (Agora A) en Tom Van Laethem werd geen lidnummer ingevuld.

28/10/2018 - Achtste speeldag ploegencompetitie

Het uitslagformulier van lokaal De Tonne werd te laat doorgestuurd.

Van drie spelers (Gino Balcaen, Hedwig Kindt en Anja Desmet) die forfait gaven, werd het uitslagformulier niet correct ingevuld. Aan de kapiteins wordt gevraagd om het reglement terzake (Hoofdstuk 6 art. 2) eens te lezen. In de toekomst zullen verdere inbreuken beboet worden zoals voorzien. 


21/10/2018 - 1/16e finales bekercompetitie

Van Anthony Vandevoorde en Marino Duquenois werd geen lidnummer ingevuld.

Het wedstrijdformulier van lokaal De Voetballist was te laat binnen.

Lokaal Duqkie's Place gebruikte een verkeerd uitslagformulier. Nochtans heeft elk lokaal de nodige formulieren gekregen. Indien nodig kunnen de formulieren ook afgeprint worden vanop de website. 

14/10/2018 - Zevende speeldag ploegencompetitie

Van Mario Delaere en Jens Debusschere werd een verkeerd lidnummer ingevuld.

Het wedstrijdformulier van lokaal De Boomerang was te laat binnen.

Aanstaande zaterdag wordt de eerste ronde van het bekerkampioenschap afgewerkt.  Aan de lokaalhouders wordt gevraagd om de biljart vanaf 19 uur vrij te houden.  De insteekgelden worden door de spelers zelf betaald. 

07/10/2018 - Zesde speeldag ploegencompetitie

Van Philip Lebon werd geen lidnummer ingevuld.

De wedstrijdformulieren van lokaal Duqkie's Place waren te laat binnen.

De bekertrekking is terug te vinden in het tabblad 'Beker'. In beide poules zijn er 7 wedstrijden en gaan er 9 ploegen automatisch door naar de volgende ronde.  

01/10/2018 - Vijfde speeldag ploegencompetitie

23/09/2018 - Vierde speeldag ploegencompetitie

Het lidnummer van Dominiek Vandersyppe werd verkeerd ingevuld, van Jurgen Pillen werd geen lidnummer ingevuld.

16/09/2018 - Derde speeldag ploegencompetitie

09/09/2018 - Tweede speeldag ploegencompetitie

Van volgende spelers werd geen lidnummer ingevuld : Stefaan de Backer, Linda Vanhee, Kurt Vanacker en Tom Van Laethem.  Van Stijn Vanden Broeck en Jonas Vinckier werd een verkeerd lidnummer ingevuld. De gebruikelijke boetes worden toegepast.

02/09/2018 - Eerste speeldag ploegencompetitie

Alle uitslagformulieren waren op tijd binnen, waarvoor dank aan de lokaaluitbaters. Bjorn Samyn vulde een verkeerd lidnummer in maar krijgt deze keer geen boete omdat het de eerste speeldag betreft. Vanaf volgende week zullen de boetes wel toegepast worden.

26/08/2018 - Mededelingen vóór de start van de nieuwe competitie

1. Het samenwerkingscontract met de Weekbode werd door hen eenzijdig opgezegd. Dit betekent dat er geen wekelijks verslag meer zal verschijnen in De Weekbode en dat de website voortaan als officieel orgaan zal gelden voor alle berichtgeving naar de leden toe. 

2. Reglementswijziging Hoofdstuk 11 artikel 2.b. : vanaf dit seizoen wordt toegestaan dat een wedstrijd kan verplaatst worden naar een latere datum, mits het correct invullen en tijdig binnenbrengen van het hiervoor voorziene aanvraagformulier.


 
 Copyright © 2013 by Johan Vanslambrouck